Sluiten Inloggen
E-mail (*) Wachtwoord (*) Wachtwoord vergeten?

Nog geen klant? Maak een nieuwe account
Menu
— nl— fr— en
Philosophy & Story

Grinding for Knowledge.

Grinderworks is deel van een lange en bijzondere traditie. Specerijen zijn er meer dan een middel. De verhalen zijn rijk en veelzijdig. Wie ze kent, erkent de specerijen als volwaardige personages van onze geschiedenis en behandelt ze behoedzaam, gunt ze opnieuw de eer die ze verdienen.

Grinderworks wil de verhalen herontdekken, zichtbaar maken en delen, ze laten zien dat de omgang met specerijen niet vrijblijvend kan zijn. Specerijen hebben de gebeurtenissen uit een gemeenschappelijk verleden aangestuurd en mee vormgegeven. De geschiedenis van de producten waarmee gewerkt wordt is een drijvende kracht voor de missie, het onderzoek en de verdere ontwikkeling.

But in truth, should I meet with gold or spices in great quantity, I shall remain till I collect as much as possible, and for this purpose I am proceeding solely in quest of them.
— Christopher Columbus —The History of pepper

De Romeinen en de Moesson

De Romeinen en de Moesson

Al in de eerste eeuw van onze tijdsrekening leidde het verlangen naar peper en specerijen de mens naar ongekende oorden, met India als ultieme doel. Het toenmalig monopolie van de Arabieren werd door de Romeinen letterlijk omzeild, hun schepen geleid door de moessonwinden. Vanuit het Oost-Romeinse rijk, voerde de meewind hen naar India in oogsttijd en naderhand weer in omgekeerde richting terug - de specerijen als raadgever en katalysator voor vindingrijkheid.

Een hernieuwd Arabisch monopolie

Een hernieuwd Arabisch monopolie

Met de teloorgang van het Romeinse Rijk kwam de weg via Alexandrië en de Rode Zee naar India terug in handen van de Arabieren. De door hen Verzonnen draken bewaakten er de putten waarin de peper werd bewaard en ontmoedigden vrijmoedige avonturiers die zich door de zoektocht naar specerijen lieten inspireren tot verre tochten. Wie de specerijen toch wilde, moest steeds hogere prijzen betalen. Want ook al wist men dat in India de peperplanten bloeiden, de weg erheen was voor velen ongekend of onhaalbaar. 

Genua en Venetie zwaaien de plak

Genua en Venetie zwaaien de plak

De koninklijke status die peper spreekwoordelijk wordt toebedeeld wordt ook door zijn waarde en geschiedenis niet ontkend. Ooit was hij een bruidsschat, soms ook huurgeld of belastingsgeld. Als we het vandaag over peperduur hebben, staat dat veraf van de specerijen maar in de Middeleeuwen kon je met peper hoge prijzen betalen. Alexandrië, Genua en Venetië werden monopolies van de peperhandel en hadden specerijen als publiek geheim voor hun welvarendheid. De jacht op peper was als de jacht op goud.

De zoektocht om het monopolie te breken

De zoektocht om het monopolie te breken

Als gevolg van de hoge peperprijzen bij Italiaanse verkopers stuurden ook andere landen hun zonen uit. De eeuw van Christophel Columbus, Vasco da Gama en Sir Francis Drake werd door specerijen ingeluid. Maar de peper die Columbus Spanje meebracht bleek van een heel andere categorie, hij had zich niet alleen van continent vergist. Enkele jaren later vindt Portugal wel wat ze zoeken en wordt het nieuwe handelscentrum voor specerijen.

Portugal neemt over

Portugal neemt over

Vasco da Gama’s ontdekking van de zeeroute die de Kaap De Goede Hoop rondt, werd ingegeven door een obsessie voor specerijen, met de Peperkust van Malabar als ultieme beloning. Het resultaat was een medaille met twee keerzijdes. Portugal veroverde het monopolie en installeerde het in, een al snel bijzonder welvarend Lissabon. Alexandrië, Genua en Venetië verloren grip op hun status die de peper zolang had bewaakt.

Het Portugese monopolie was een oude wens die in vervulling ging, maar lang niet zomaar.  Hendrik de Zeevaarder, die Da Gama meer dan honderd jaar voorafging had al intensief de kunsten van West-Afrika verkend. Bartolomeu Diaz had als pionier de Kaap de Goede Hoop gerond, en was zelfs doorgereisd tot de Grote Visrivier, zo’n achthonderdvijftig kilometer verder, waarmee hij de bereikbaarheid van de Indische Oceaan over water bewees. Pêro Covilhâ kwam hem langs de Rode Zee tegemoet, hij kwam uiteindelijk tot in Mozambique en Madagascar. Toen wat later Christoffel Columbus vals alarm sloeg vanuit Spanje, werd Portugals verlangen alleen maar ontembaarder, enkel getemperd door gruwelverhalen over schrikwekkende stormen. Tot in 1497 de expeditie vertrok met Vasco da Gama met de zegen van koning Manuel.    

De VOC en de gevolgen

De VOC en de gevolgen

Wanneer Spanje en Portugal als één land de Nederlanden niet langer toestaat specerijen te verhandelen in hun havens, neemt de gedupeerde zelf het heft in handen en reist zelf af naar Oost-Indië. De Verenigde Oost-Indische compagnie bleek een geducht wapen en deed de oude monopoliën geen goed. De specerijen spekten een tachtigjarige oorlogskas. Als later Engeland en Frankrijk het spel mee komen spelen krijgt de specerijenhandel steeds meer een werelds karakter.

Langzaam wordt de peper onttroond, zijn exclusieve status wordt door democratische prijzen vervangen. Maar tegelijk vermindert de kwaliteit. Peper wordt nog zelden beleefd volgens zijn vermogen. Voorgemalen en massa-geproduceerd is hij slechts een schim van zichzelf.

know it
learn it